Llibres de text

Torna al llibre anterior

Comprensión lectora: El ratón Lector.1 Primària

Llibre en paper

Autors:

González Parra, Mª Rosario, Martí Orriols, Meritxell

Il·lustracions:

Losantos Sistach, Cristina, Campillo Besses, Susanna, Luchini, Maximiliano, Rodríguez, Gregorio, Bande, Lucia
Programa per a l’adquisició de les destreses i les capacitats de la competència comunicativa.
Sinopsi: 
Quaderns de treball per fer avançar els lectors en la pràctica de les estratègies de comprensió que els donaran els recursos necessaris per adquirir una bona competència lectora.

» Programa amb continuïtat a tota la Primària.
» Treball específic de les competències bàsiques.
» Activitats plantejades en línia amb les proves de competències bàsiques.
CONTINGUTS
* Selecció de lectures de diferents modalitats textuals
* Activitats per fer abans, durant i després de la lectura, que asseguren el processament correcte de la informació del text
* Activitats complementàries per millorar l'atenció i el raonament lògic.
Índex: 
1. Resolver adivinanzas
2. Buscar fechas en el calendario
3. Ordenar las viñetas de un cómic
4. Comprender una invitación
5. Relacionar textos y dibujos
6. Reconocer a los personajes de un cuento
7. Comprender palabras difíciles
8. Conocer las señales de tráfico
9. Comprender la ficha de un libro
10. Buscar información en una etiqueta
11. Identificar el lugar y el tiempo de un cuento
12. Comprender una carta
13. Comprender una receta
14. Recitar trabalenguas
15. Localizar datos en la portada de un libro
16. Buscar datos en un cartel
17. Reconocer los elementos de una descripción
18. Comprender una noticia
19. Buscar información en el índice de un libro
20 Comprender un plano
21. Resumir un cuento
22. Comprender consejos
23. Resolver un problema
24. Comprender una poesía
25. Comprender una definición
26. Identificar los elementos de un anuncio
27. Reconocer la estructura de un cuento
28. Ordenar instrucciones
29. Localizar información en un programa
30. Buscar palabras en el diccionario
Valoració: 

Vots 0

Comentaris 0

Dades bàsiques:

ISBN:
9788466132565
Codi: 143442
Projecte:
Destreses bàsiques
Núm de Pàgines:
80
Cataleg: 
text

Comentaris (0)

Afegeix un nou comentari