Llibres de text

Torna al llibre anterior

Comprensión lectora: La maga Mila Venturas. 5 Primària

Llibre en paper

Autors:

Guerra Reboredo, Alfonso, Martí Orriols, Meritxell

Il·lustracions:

López Salán, Felipe, Salomó Fisa, Xavier, Campillo Besses, Susanna, Luchini, Maximiliano
Programa per a l’adquisició de les destreses i les capacitats de la competència comunicativa.
Sinopsi: 
Quaderns de treball per fer avançar els lectors en la pràctica de les estratègies de comprensió que els donaran els recursos necessaris per adquirir una bona competència lectora. » Programa amb continuïtat a tota la Primària. » Treball específic de les competències bàsiques. » Activitats plantejades en línia amb les proves de competències bàsiques. CONTINGUTS * Selecció de lectures de diferents modalitats textuals * Activitats per fer abans, durant i després de la lectura, que asseguren el processament correcte de la informació del text * Activitats complementàries per millorar l'atenció i el raonament lògic.
Índex: 
1. Interpretar un programa de actividades
2. Reconocer el verso y la estrofa
3. Comprender una noticia
4. Identificar una convocatoria
5. Interpretar un correo electrónico
6. Interpretar el estilo directo y el estilo indirecto
7. Interpretar un diploma
8. Reconocer una biografía
9. Comprender el lenguaje de un cómic
10. Interpretar un mapa con iconos
11. Entender la descripción de un cuadro
12. Comprender una autorización
13. Reconocer un texto teatral
14. Entender un texto enciclopédico
15. Reconocer la rima consonante
16. Identificar la estructura de una argumentación
17. Comprender un itinerario
18. Reconocer argumentos
19. Entender una página web
20. Reconocer la estructura de un texto narrativo
21. Comprender un folleto de montaje
22. Resolver un problema matemático
23. Identificar la voz del narrador
24. Entender un reportaje
25. Comprender un formulario de pedido
26. Reconocer una personificación
Valoració: 
Vots 1
Comentaris 0

Dades bàsiques:

ISBN:
9788466132602
Codi: 143446
Projecte:
Destreses bàsiques
Núm de Pàgines:
96
Cataleg: 
text

Comentaris (0)

Afegeix un nou comentari