Llibres de text

Torna al llibre anterior

Comprensión lectora: La maga Mila Venturas. 6 Primària

Llibre en paper

Autors:

Guerra Reboredo, Alfonso, Martí Orriols, Meritxell

Il·lustracions:

López Salán, Felipe, Salomó Fisa, Xavier, Campillo Besses, Susanna, Luchini, Maximiliano
Programa per a l’adquisició de les destreses i les capacitats de la competència comunicativa.
Sinopsi: 
Quaderns de treball per fer avançar els lectors en la pràctica de les estratègies de comprensió que els donaran els recursos necessaris per adquirir una bona competència lectora. » Programa amb continuïtat a tota la Primària. » Treball específic de les competències bàsiques. » Activitats plantejades en línia amb les proves de competències bàsiques. CONTINGUTS * Selecció de lectures de diferents modalitats textuals * Activitats per fer abans, durant i després de la lectura, que asseguren el processament correcte de la informació del text * Activitats complementàries per millorar l'atenció i el raonament lògic.
Índex: 

1. Reconocer un cómic
2. Comprender las normas de uso
3. Diferenciar una carta formal y una carta informal
4. Reconocer un programa teatral
5. Reconocer un inventario
6. Comprender una entrevista
7. Identificar la rima asonante
8. Reconocer un relato realista
9. Reconocer un certificado
10. Comprender un gráfico
11. Entender un catálogo
12. Reconocer un relato fantástico
13. Resolver un problema matemático
14. Identificar la medida de los versos
15. Comprender una crónica
16. Reconocer el lenguaje poético
17, Comprender un texto científico
18. Identificar un impreso de matrícula
19. Reconocer un relato policiaco
20. Identificar una factura
21. Reconocer un folleto informativo
22. entender un texto argumentativo
23. Comprender un mapa de carreteras
24. Reconocer una comparación
25. Resolver juegos de ingenio
Valoració: 

Vots 0

Comentaris 0

Dades bàsiques:

ISBN:
9788466132619
Codi: 143447
Projecte:
Destreses bàsiques
Núm de Pàgines:
96
Cataleg: 
text

Comentaris (0)

Afegeix un nou comentari