Llibres de text

Torna al llibre anterior

CRD Alumne. Biologia e geologia.1 ESO. Construïm. Val d'Aran

Llibre digital

Autors:

Ferran i Andreu, Olga, Ferrer Roche, Marc, Juan Pons, Francesc Xavier, Muñoz Báguena, Xavier, Pagès Pons, Lluís, Serrano Serrano, Antonio

Il·lustracions:

León Celma, Pere Lluís, Muñoz Tenllado, Antonio
Versió digital del llibre Biologia e geologia 1 ESO. Val d'Aran del Projecte Construïm, que inclou Entorn Personal de Treball amb recursos interactius i propostes didàctiques vinculades al treball dels continguts.
Sinopsi: 
CONSTRUÏM és un nou projecte educatiu...

GLOBAL Perquè recorre totes les etapes educatives i seqüencia els con- tinguts de tots els cursos establint ponts des d’Infantil fins a l’ESO.

PROXIMITAT Perquè és un projecte fet des de l’escolta activa i el diàleg constant amb l’escola, un projecte que comparteix, amb mestres, professors, alumnes i famílies, els reptes de l’educació davant les noves situacions socials.
INNOVACIÓ Perquè acompanya en la introducció de metodologies innovadores a l’aula que reforcen l’enfocament competencial del projecte, i posa la tecnologia al servei de l’escola i de l’èxit educatiu. COMPROMÍS Perquè es materialitza en solucions, continguts, eines, recursos i serveis a mida i ofereix als centres un suport directe en qualsevol moment del curs escolar mantenint un contacte permanent per a la millora contínua dels nostres materials.

En l’etapa de Secundària, Construïm proposa que l’alumne sigui l’eix principal del procés d’aprenentatge, basant-se en aquests tres principis:

LA REFLEXIÓ Construïm convida que la reflexió sigui el motor de l’aprenentatge: els conceptes teòrics s’adquireixen a través de l’acte de refl exionar sobre aspectes que l’alumne coneix prèviament, i es recolza en exercicis pràctics. Ensenyar l’alumnat a aprendre és una de les claus del projecte.

L’AUTONOMIA Els alumnes han de ser els protagonistes del seu propi coneixement. Construïm ofereix les eines que han de permetre a l’alumnat esdevenir ciutadans autònoms capaços d’aplicar els coneixements obtinguts a la seva realitat més propera.

LA VERSATILITAT Un projecte flexible que enfoca l’aprenentatge de la manera més convenient en cada cas, sense perdre de vista el rigor acadèmic. Construïm fomenta un canvi en la dinàmica de les aules, posicionant l’alumne com a agent actiu i oferint al professor l’acompanyament per fer-ho de manera ordenada, progressiva i atenent la diversitat de les seves necessitats.
Índex: 
1 Er Univèrs e eth sistèma solar
2 Era atmosfèra terrèstra
3 Era idrosfèra
4 Era geosfèra
5 Es procèssi geologics extèrns
6 Es procèssi geologics intèrns
7 Es cellules e es organismes
8 Era Tèrra, ua planeta a on i a vida
9 Era foncion de nutricion enes èsters vius
10 Era foncion de relacion enes èsters vius
11 Era foncion de enes èsters vius
Valoració: 

Vots 0

Comentaris 0

Dades bàsiques:

ISBN:
9788466141529
Codi: A175810
Projecte:
Construïm
Núm de Pàgines:
240
Cataleg: 
text

Comentaris (0)

Afegeix un nou comentari