Llibres de text

Torna al llibre anterior

CRD Alumne. Lengua castellana. 2 Primària. Construïm

Llibre digital

Autors:

Abelló Tornató, Núria, Casacuberta Suñer, Assumpta, Parcet Obiols, Blanca, Cusó Campo, Mònica, Soler Campins, Anna Maria

Il·lustracions:

Moreno Ríos, Marta, Llenas Serra, Anna
Versió digital del llibre Lengua castellana 2 Primaria del Projecte Construïm, que inclou Entorn Personal de Treball amb recursos interactius i propostes didàctiques vinculades al treball dels continguts.
Sinopsi: 
CONSTRUÏM és un nou projecte educatiu: GLOBAL Perquè recorre totes les etapes educatives i seqüencia els continguts de tots els cursos establint ponts des d’Infantil fins a l’ESO. PROXIMITAT Perquè és un projecte fet des de l’escolta activa i el diàleg constant amb l’escola, un projecte que comparteix, amb mestres, professors, alumnes i famílies, els reptes de l’educació davant les noves situacions socials. INNOVACIÓ Perquè acompanya en la introducció de metodologies innovadores a l’aula que reforcen l’enfocament competencial del projecte, i posa la tecnologia al servei de l’escola i de l’èxit educatiu. COMPROMÍS Perquè es materialitza en solucions, continguts, eines, recursos i serveis a mida i ofereix als centres un suport directe en qualsevol moment del curs escolar mantenint un contacte permanent per a la millora contínua dels nostres materials. Claus del Projecte CONSTRUÏM a Primària: COMPETÈNCIES BÀSIQUES Orienta cap a un aprenentatge eficaç fomentant la transversalitat dels continguts, la funcionalitat dels aprenentatges i l’autonomia de l’alumnat, a la vegada que els prepara per superar amb èxit les proves de competències al cicle mitjà i superior. INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES Introdueix els principis de la teoria de les intel·ligències múltiples al cicle inicial, posant-les en relació amb les competències bàsiques, com a estratègia per atendre la diversitat a l’aula i a través d’un seguit de recursos audiovisuals i interactius allotjats enl’entorn digital. TREBALL COOPERATIU Presenta propostes de treball amb tècniques cooperatives a totes les àrees de cicle mitjà i superior com a estratègia per atendre la diversitat a l’aula, fomentant així l’aprenentatge entre iguals. ENSENYAMENT PROTEGIT Incorpora les estratègies i tècniques de l’Ensenyament Protegit, que fan el contingut acadèmic comprensible, significatiu i interessant per als alumnes a través de la presentació de models, organitzadors gràfics, vocabulari clau… PROJECTE DIGITAL Presenta un entorn virtual d’aprenentatge amb noves funcionalitats que situa la guia didàctica digital com a eix central de l’activitat docent, en diàleg constant entre el material imprès i els recursos web.
Índex: 
PRIMER TRIMESTRE

Unidad 1 ¿QUÉ SABES TÚ... DE HANSEL Y GRETELLos cuentos. Los principios de los cuentos. Los contrarios. El sujeto y el predicado. El abecedario. Poema.

Unidad 2 ¿QUÉ SABES TÚ... DE ESTE TESORO?
Los tesoros. Los deseos. Los cuantifi cadores. El sujeto y el predicado. Palabras con CH, RR y Ñ. Texto expositivo. Poema.

Unidad 3 ¿QUÉ SABES TÚ... DEL VAPOR DE AGUA?
Los distintos estados del agua. El experimento. Grupos de palabras (la comida). El nombre: masculino y femenino. Palabras con C y Z. Adivinanzas.

Taller trimestral
Recortables
Ámbitos temáticos comunes a todas las áreas
Programación

SEGUNDO TRIMESTRE

Unidad 4 ¿QUÉ SABES TÚ... DE LA VIDA DE HACE CIEN AÑOS?
La vida de hace cien años. El principio de una carta. Comportarse con educación. Masculino y femenino. Palabras con LL e Y. Poema.

Unidad 5 ¿QUÉ SABES TÚ... DEL MAR?
El mar. Las adivinanzas. Palabras sinónimas. Singular y plural. La letra Y a fi nal de palabra. Poemas.

Unidad 6 ¿QUÉ SABES TÚ... DEL HUEVO MÁS GRANDE DEL MUNDO?
Las aves y los huevos. El estudio de un animal. Familia de palabras. Los artículos el, la, los, las. Palabras con G, GU y GÜ. Recetas.

Taller trimestral
Recortables
Ámbitos temáticos comunes a todas las áreas
Programación

TERCER TRIMESTRE

Unidad 7 ¿QUÉ SABES TÚ... DE LA VIDA EN EL POLO NORTE?
El Polo Norte. La historieta. Las comparaciones. Los adjetivos. Los signos de puntuación. Texto expositivo.

Unidad 8 ¿QUÉ SABES TÚ... DE LA SELVA TROPICAL?
Las selvas tropicales. La opinión personal. Las palabras derivadas. El verbo. Palabras con G y J. Poema.

Unidad 9 ¿QUÉ SABES TÚ... SOBRE CÓMO SOLUCIONAR ESTE PROBLEMA?
Problemas y soluciones. Las vivencias personales. Los refranes. Pasado, presente y futuro. El verbo hacer. Adivinanzas. Refranes.

Taller trimestral
Recortables
Ámbitos temáticos comunes a todas las áreas
Programación
Valoració: 

Vots 0

Comentaris 0

Dades bàsiques:

ISBN:
9788466138789
Codi: A159513
Projecte:
Construïm
Núm de Pàgines:
240
Cataleg: 
text

Comentaris (0)

Afegeix un nou comentari