Llibres de text

Torna al llibre anterior

CRD Alumne. Lengua castellana. 4 Primaria. Construïm. Illes Balears

Llibre digital

Autors:

Fuster Enebral, Esther, Interlínea, SL

Il·lustracions:

Iribertegui Iriguíbel, Idoia, Llenas Serra, Anna
Versió digital del llibre Lengua castellana 4 Primaria Illes Balears del Projecte Construïm, que inclou Entorn Personal de Treball amb recursos interactius i propostes didàctiques vinculades al treball dels continguts.
Sinopsi: 
CONSTRUÏM és un nou projecte educatiu: GLOBAL Perquè recorre totes les etapes educatives i seqüencia els continguts de tots els cursos establint ponts des d’Infantil fins a l’ESO. PROXIMITAT Perquè és un projecte fet des de l’escolta activa i el diàleg constant amb l’escola, un projecte que comparteix, amb mestres, professors, alumnes i famílies, els reptes de l’educació davant les noves situacions socials. INNOVACIÓ Perquè acompanya en la introducció de metodologies innovadores a l’aula que reforcen l’enfocament competencial del projecte, i posa la tecnologia al servei de l’escola i de l’èxit educatiu. COMPROMÍS Perquè es materialitza en solucions, continguts, eines, recursos i serveis a mida i ofereix als centres un suport directe en qualsevol moment del curs escolar mantenint un contacte permanent per a la millora contínua dels nostres materials. Claus del Projecte CONSTRUÏM a Primària: COMPETÈNCIES BÀSIQUES Orienta cap a un aprenentatge eficaç fomentant la transversalitat dels continguts, la funcionalitat dels aprenentatges i l’autonomia de l’alumnat, a la vegada que els prepara per superar amb èxit les proves de competències al cicle mitjà i superior. INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES Introdueix els principis de la teoria de les intel·ligències múltiples al cicle inicial, posant-les en relació amb les competències bàsiques, com a estratègia per atendre la diversitat a l’aula i a través d’un seguit de recursos audiovisuals i interactius allotjats enl’entorn digital. TREBALL COOPERATIU Presenta propostes de treball amb tècniques cooperatives a totes les àrees de cicle mitjà i superior com a estratègia per atendre la diversitat a l’aula, fomentant així l’aprenentatge entre iguals. ENSENYAMENT PROTEGIT Incorpora les estratègies i tècniques de l’Ensenyament Protegit, que fan el contingut acadèmic comprensible, significatiu i interessant per als alumnes a través de la presentació de models, organitzadors gràfics, vocabulari clau… PROJECTE DIGITAL Presenta un entorn virtual d’aprenentatge amb noves funcionalitats que situa la guia didàctica digital com a eix central de l’activitat docent, en diàleg constant entre el material imprès i els recursos web.
Índex: 
Unidad 1 ¿QUÉ DESEAS SABER DE...? LAS FAMILIAS Las definiciones. Tipos de nombres. La Ñ, la CH y la Y. Precisión léxica Unidad 2 ¿QUÉ DESEAS SABER DE...? LA COMUNICACIÓN Experiencias vividas. El nombre: género y número. La Z. Palabras homófonas Unidad 3 ¿QUÉ DESEAS SABER DE...? LAS DISCAPACIDADES Los textos narrativos. La concordancia. La H. La polisemia Proyecto trimestral 1 JUGAMOS A NUEVOS JUEGOS Unidad 4 ¿QUÉ DESEAS SABER DE...? LOS COMPORTAMIENTOS La carta. La concordancia del adjetivo. La B y la V. Los sinónimos Unidad 5 ¿QUÉ DESEAS SABER DE...? LOS PAISAJES Tomar apuntes. Los determinantes. El verbo HABER. Los gentilicios Unidad 6 ¿QUÉ DESEAS SABER DE...? TU MANERA DE SER Los poemas. Los pronombres personales. Los grupos MP, MB y NV. Prefijos y sufijos Proyecto trimestral 2 ADIVINANZAS PARA PEQUEÑOS Unidad 7 ¿QUÉ DESEAS SABER DE...? LOS DERECHOS Textos argumentativos. Los verbos. La G y la J. Dichos y refranes Unidad 8 ¿QUÉ DESEAS SABER DE...? OTROS PAÍSES Textos expositivos. Los verbos. Los signos de puntuación. Las definiciones Unidad 9 ¿QUÉ DESEAS SABER DE...? LA CIENCIA Los textos instructivos. Los adverbios. Los artículos contractos. Los extranjerismos Proyecto trimestral 3 DIARIO DE VIAJE Programación
Valoració: 

Vots 0

Comentaris 0

Dades bàsiques:

ISBN:
9788466139038
Codi: A159554
Projecte:
Construïm
Cataleg: 
text

Comentaris (0)

Afegeix un nou comentari