Llibres de text

Torna al llibre anterior

CRD Alumne. Lengua castellana. 5 Primaria. Construïm. Illes Balears

Llibre digital

Autors:

Armengol Ponce, Meritxell, Fuster Enebral, Esther, Interlínea, SL, Gómez Nicolau, Montserrat

Il·lustracions:

Bridda, Roberta
Versió digital del llibre Lengua castellana 5 Primaria. Illes Balears del Projecte Construïm, que inclou Entorn Personal de Treball amb recursos interactius i propostes didàctiques vinculades al treball dels continguts.
Sinopsi: 
CONSTRUÏM és un nou projecte educatiu fet des de l’escolta activa i el diàleg constant amb l’escola, un projecte que comparteix amb mestres, alumnes i famílies els reptes de l’educació davant les noves situacions socials.

Les claus del projecte són:

PROJECTE GLOBAL
Seqüencia els continguts de tots els cursos de l’etapa d’Educació Primària establint ponts amb Educació Infantil i ESO.

INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES
Introdueix els principis de la teoria de les intel·ligències múltiples al cicle inicial, i les tècniques de treball cooperatiu a cicle mitjà i superior com a estratègia per atendre la diversitat.

COMPETÈNCIES
Orienta cap a un aprenentatge eficaç preparant els alumnes per superar amb èxit les proves de competències al cicle mitjà i superior.

INNOVACIÓ
Acompanya els mestres en la introducció de metodologies innovadores a l’aula que reforcen l’enfocament competencial del projecte, i posa la tecnologia al servei de l’escola i l’èxit educatiu.

PROXIMITAT
Ofereix nous recursos als mestres, situant la guia didàctica digital com a eix central de l’activitat docent en diàleg constant entre el material imprès i els recursos de la web.

COMPROMÍS
S’implica decididament amb l’escola i les famílies en el compromís d’educar els ciutadans del futur.
Índex: 
Unidad 1 ¿QUÉ HARÍAS PARA...? SER UN BUEN AMIGO
La carta formal. El género de los nombres. La Z. Las palabras polisémicas

Unidad 2 ¿QUÉ HARÍAS PARA...? ACEPTAR LAS DIFERENCIAS
El cuento. El número de los nombres. La H. El lenguaje fi gurado

Unidad 3 ¿QUÉ HARÍAS PARA...? PROTEGER A LOS ANIMALES
El texto argumentativo. Los determinantes. La B y la V. Los prefijos y los sufijos

Proyecto trimestral 1
LA REVISTA DE CLASE

Unidad 4 ¿QUÉ HARÍAS PARA...? TENER TU PROPIO ESPACIO
La entrevista. El adjetivo. Las grafías CC y X. Los sinónimos

Unidad 5 ¿QUÉ HARÍAS PARA...? CONTRIBUIR A LA CONVIVENCIA
El texto instructivo. Los complementos del nombre. La R. Los sinónimos

Unidad 6 ¿QUÉ HARÍAS PARA...? PROTEGER EL PLANETA
El texto expositivo. Los pronombres. La G y la J. Los antónimos

Proyecto trimestral 2
LA ENTREVISTA

Unidad 7 ¿QUÉ HARÍAS PARA...? SER MÁS RESPONSABLE
Los apuntes. El verbo. Las palabras agudas. La formación de las palabras

Unidad 8 ¿QUÉ HARÍAS PARA...? DEJAR VOLAR LA IMAGINACIÓN
La poesía. Las formas no personales del verbo. Las palabras llanas. Los gentilicios

Unidad 9 ¿QUÉ HARÍAS PARA...? LLEVAR UNA VIDA SALUDABLE
El reportaje. Los adverbios. Las palabras esdrújulas. Los tecnicismos y los neologismos

Proyecto trimestral 3 LA CANCIÓN

Programación
 
 
Valoració: 

Vots 0

Comentaris 0

Dades bàsiques:

ISBN:
9788466136891
Codi: A151904
Projecte:
Construïm
Núm de Pàgines:
160
Cataleg: 
text

Comentaris (0)

Afegeix un nou comentari