Llibres de text

Torna al llibre anterior

CRD Alumne. Llengua catalana. 2 Primària.Construïm

Llibre digital

Autors:

Abelló Tornató, Núria, Casacuberta Suñer, Assumpta, Parcet Obiols, Blanca, Cusó Campo, Mònica, Soler Campins, Anna Maria

Il·lustracions:

Farré Estrada, Lluís, Fanlo Déu, Àfrica, Galí Sanarau, Mercè, Llenas Serra, Anna, López García [Srta. M], Manuela
Versió digital del llibre Llengua catalana2 Primària del Projecte Construïm, que inclou Entorn Personal de Treball amb recursos interactius i propostes didàctiques vinculades al treball dels continguts.
Sinopsi: 
CONSTRUÏM és un nou projecte educatiu: GLOBAL Perquè recorre totes les etapes educatives i seqüencia els continguts de tots els cursos establint ponts des d’Infantil fins a l’ESO. PROXIMITAT Perquè és un projecte fet des de l’escolta activa i el diàleg constant amb l’escola, un projecte que comparteix, amb mestres, professors, alumnes i famílies, els reptes de l’educació davant les noves situacions socials. INNOVACIÓ Perquè acompanya en la introducció de metodologies innovadores a l’aula que reforcen l’enfocament competencial del projecte, i posa la tecnologia al servei de l’escola i de l’èxit educatiu. COMPROMÍS Perquè es materialitza en solucions, continguts, eines, recursos i serveis a mida i ofereix als centres un suport directe en qualsevol moment del curs escolar mantenint un contacte permanent per a la millora contínua dels nostres materials. Claus del Projecte CONSTRUÏM a Primària: COMPETÈNCIES BÀSIQUES Orienta cap a un aprenentatge eficaç fomentant la transversalitat dels continguts, la funcionalitat dels aprenentatges i l’autonomia de l’alumnat, a la vegada que els prepara per superar amb èxit les proves de competències al cicle mitjà i superior. INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES Introdueix els principis de la teoria de les intel·ligències múltiples al cicle inicial, posant-les en relació amb les competències bàsiques, com a estratègia per atendre la diversitat a l’aula i a través d’un seguit de recursos audiovisuals i interactius allotjats enl’entorn digital. TREBALL COOPERATIU Presenta propostes de treball amb tècniques cooperatives a totes les àrees de cicle mitjà i superior com a estratègia per atendre la diversitat a l’aula, fomentant així l’aprenentatge entre iguals. ENSENYAMENT PROTEGIT Incorpora les estratègies i tècniques de l’Ensenyament Protegit, que fan el contingut acadèmic comprensible, significatiu i interessant per als alumnes a través de la presentació de models, organitzadors gràfics, vocabulari clau… PROJECTE DIGITAL Presenta un entorn virtual d’aprenentatge amb noves funcionalitats que situa la guia didàctica digital com a eix central de l’activitat docent, en diàleg constant entre el material imprès i els recursos web.
Índex: 
PRIMER TRIMESTRE

Unitat 1 D’ON HA SORTIT... AQUEST PASTÍS TAN BO?
Els pastissos. El diari. Frases fetes. Subjecte i predicat. Singular i plural (-A/-ES). Recepta. Poemes.

Unitat 2 D’ON HA SORTIT... AQUESTA PINTURA?
La prehistòria. La descripció. Grups de paraules. Masculí i femení. Singular i plural (-CA/-QUES). Text expositiu.

Unitat 3 D’ON HA SORTIT... L’ELECTRICITAT?
L’electricitat. El conte. Paraules compostes. Singular i plural. Paraules amb G, GU, GÜE i GÜI. Notícia.

Taller trimestral
Retallables
Àmbits temàtics comuns a totes les àrees
Programació

SEGON TRIMESTRE

Unitat 4 D’ON HA SORTIT... AQUEST CASTELL TAN ALT?
Els castellers. La vivència personal. Paraules sinònimes. L’article. Paraules amb R i RR. Text expositiu.

Unitat 5 D’ON HA SORTIT... AQUEST RIU?
Els rius. L’enquesta. Paraules antònimes. Els adjectius. Els signes de puntuació. Poemes.

Unitat 6 D’ON HA SORTIT... AQUEST GATET?
Els animals domèstics. La descripció. Les comparacions. Els verbs. Paraules amb C i Ç. Poemes endevinalla. Poemes.

Taller trimestral
Retallables
Àmbits temàtics comuns a totes les àrees
Programació

TERCER TRIMESTRE

Unitat 7 D’ON HA SORTIT... AQUESTA DISFRESSA?
Les representacions d’obres teatrals. L’opinió personal. Els quantifi cadors. Els verbs regulars. Paraules amb S i Z. Poemes.

Unitat 8 D’ON HA SORTIT... AQUEST PLANÇÓ?
Les plantes. El plànol i l’itinerari. Noms d’ofi cis. El verb: passat, present i futur. Paraules amb S, SS, Ç i C. Experiment.

Unitat 9 D’ON HA SORTIT... AQUEST INVENT?
Els avions. La historieta. Les onomatopeies. Els quantifi cadors. Paraules amb X i IX. Entrevista. Poemes.
Taller trimestral
Retallables
Àmbits temàtics comuns a totes les àrees
Programació

Inclou tres contes de la col·lecció CONTES PER PENSAR:
Com seda blava
En Quim preguntaire
L'aventurer oncle Max
Valoració: 

Vots 0

Comentaris 0

Dades bàsiques:

ISBN:
9788466138772
Codi: A159509
Projecte:
Construïm
Cataleg: 
text

Comentaris (0)

Afegeix un nou comentari