Llibres de text

Torna al llibre anterior

CRD Alumne. Llengua catalana. 6 Primària. Construïm. Illes Balears

Llibre digital

Autors:

Canyelles Roca, Anna, Ubach Dorca, Mercè, Font Ortega, Anna, Socias Pons, Coloma

Il·lustracions:

Rosanas García-Galán, Ramon, Llenas Serra, Anna
Versió digital del llibre Llengua catalana 6 Primària Illes Balears del Projecte Construïm, que inclou Entorn Personal de Treball amb recursos interactius i propostes didàctiques vinculades al treball dels continguts.
Sinopsi: 
CONSTRUÏM és un nou projecte educatiu: GLOBAL Perquè recorre totes les etapes educatives i seqüencia els continguts de tots els cursos establint ponts des d’Infantil fins a l’ESO. PROXIMITAT Perquè és un projecte fet des de l’escolta activa i el diàleg constant amb l’escola, un projecte que comparteix, amb mestres, professors, alumnes i famílies, els reptes de l’educació davant les noves situacions socials. INNOVACIÓ Perquè acompanya en la introducció de metodologies innovadores a l’aula que reforcen l’enfocament competencial del projecte, i posa la tecnologia al servei de l’escola i de l’èxit educatiu. COMPROMÍS Perquè es materialitza en solucions, continguts, eines, recursos i serveis a mida i ofereix als centres un suport directe en qualsevol moment del curs escolar mantenint un contacte permanent per a la millora contínua dels nostres materials. Claus del Projecte CONSTRUÏM a Primària: COMPETÈNCIES BÀSIQUES Orienta cap a un aprenentatge eficaç fomentant la transversalitat dels continguts, la funcionalitat dels aprenentatges i l’autonomia de l’alumnat, a la vegada que els prepara per superar amb èxit les proves de competències al cicle mitjà i superior. INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES Introdueix els principis de la teoria de les intel·ligències múltiples al cicle inicial, posant-les en relació amb les competències bàsiques, com a estratègia per atendre la diversitat a l’aula i a través d’un seguit de recursos audiovisuals i interactius allotjats enl’entorn digital. TREBALL COOPERATIU Presenta propostes de treball amb tècniques cooperatives a totes les àrees de cicle mitjà i superior com a estratègia per atendre la diversitat a l’aula, fomentant així l’aprenentatge entre iguals. ENSENYAMENT PROTEGIT Incorpora les estratègies i tècniques de l’Ensenyament Protegit, que fan el contingut acadèmic comprensible, significatiu i interessant per als alumnes a través de la presentació de models, organitzadors gràfics, vocabulari clau… PROJECTE DIGITAL Presenta un entorn virtual d’aprenentatge amb noves funcionalitats que situa la guia didàctica digital com a eix central de l’activitat docent, en diàleg constant entre el material imprès i els recursos web.
Índex: 
Unitat 1 PER QUÈ...? NECESSITAM COMPARTIR
La carta personal. L’oració: subjecte i predicat. Les normes d’accentuació. Tipus de diccionaris

Unitat 2 PER QUÈ...? HI HA COSES QUE NO TENEN PREU
La poesia. El sintagma nominal. L’accent diacrític. Els registres de la llengua

Unitat 3 PER QUÈ...? ELS INVENTS CANVIEN LA HISTÒRIA
El text instructiu. El sintagma verbal. Diftongs i hiats. Els camps semàntics

Projecte trimestral 1 L'AUCA DE L’ESCOLA

Unitat 4 PER QUÈ...? VOLEM SABER D’ON VENIM
Prendre apunts. El complement del nom. Ortografia dels verbs auxiliars. Les locucions adverbials

Unitat 5 PER QUÈ...? LA CURIOSITAT ENS FA APRENDRE
El text expositiu. Els verbs copulatius. L’atribut. Ortografia dels verbs. Les famílies de paraules

Unitat 6 PER QUÈ...? VIVIM EN UN PLANETA DIVERS
La descripció. El complement directe. Les vocals àtones. Els prefixos i els sufixos

Projecte trimestral 2 ELS JOCS FLORALS

Unitat 7 PER QUÈ...? ENS PREOCUPA EL MÉS ENLLÀ
El text narratiu. El complement indirecte. Sons consonàntics a final de paraula. La precisió lèxica

Unitat 8 PER QUÈ...? SOM AMICS
El text d'opinió. El complement circumstancial. Ortografia dels pronoms febles. Paraules homòfones

Unitat 9 PER QUÈ...? QUI TÉ OFICI TÉ BENEFICI
El text expositiu. Preposicions i conjuncions. La dièresi. Els cultismes.

Projecte trimestral 3 REPRESENTAM

Programació
Valoració: 

Vots 0

Comentaris 0

Dades bàsiques:

ISBN:
9788466139045
Codi: A159557
Projecte:
Construïm
Núm de Pàgines:
176
Cataleg: 
text

Comentaris (0)

Afegeix un nou comentari