Llibres de text

Torna al llibre anterior

CRD Alumne. Llengua i literatura. 1 ESO. Clau Construïm

Llibre digital

Autors:

Climent Blaco, Vicent, Gregori, Miriam, Bataller Gomar [Ferrán Bataller], Ferrán, I més. Serveis Lingüístics i Editorials, Canyelles Roca, Anna, Toda Bonet, Agnès, Santacreu, Pura, Santacruz, Laura, Pineda Cirera, Anna, Paradís Pérez, Anna, Llop Naya, Ares, Serés Guillen, Dària, Crespí Riutort, Isabel, Khouja Balada, Marta, Salvà Puig, Sebastià, Bustos Prados, Juan

Il·lustracions:

Allepuz Palau [Anuska Allepuz], Ana C., Serra Bonilla, Sebastiá
Versió digital del llibre Llengua i literatura 1 ESO amb un enfocament comunicatiu, del Projecte Construïm, que inclou Entorn Personal de Treball amb recursos interactius i propostes didàctiques vinculades al treball dels continguts.
Sinopsi: 
CONSTRUÏM A L'ÀREA DE LLENGUA I LITERATURA

APOSTEM PER UN ENFOCAMENT COMUNICATIU
Aprendre a llegir els gèneres textuals de la societat actual és la clau del nostre projecte. Treballem la comprensió de textos impresos, orals i digitals.
Completem l’aprenentatge amb la producció oral i escrita en tallers de comunicació per estimular la creativitat i afavorir així la contextualització dels coneixements en situacions comunicatives quotidianes.

PROPOSEM L’ÚS REFLEXIU I LÚDIC DE LA LLENGUA EN DIFERENTS CONTEXTOS
A fi de construir una formació gramatical sòlida, incloem activitats resoltes pas a pas i diversos recursos audiovisuals.
El projecte inclou un apartat específic de gramàtica comparada: un enfocament innovador de l’ensenyament gramatical a partir de la comparació amb altres llengües.

DESCOBRIM LA LITERATURA A PARTIR DELS TEXTOS
Una completa proposta de textos i recursos per conèixer la literatura, despertar l’interès per la lectura i descobrir la pervivència de temes i personatges al llarg de la història.

CONSTRUÏM DIGITAL, UN ENTORN DE TREBALL PERSONAL
Integrem eines del món digital que enriquiran les teves classes. Posem les TIC al servei de l’animació a la lectura i de la comprensió i l’avaluació de continguts i procediments clau.
Índex: 
1. El primer dia
La comunicació i els seus elements | Narrem experiències | Lectura | Les lletres i l’alfabet | Les classes de paraules. El substantiu. Els tipus de substantiu | El gènere gramatical | L’estructura de la paraula: arrel i morfema. La cerca lèxica | La sociolingüística. La societat del català| La literatura: l’art de la paraula | Comenta el text | Taller literari | Què has après? | Posa’t a prova.

2. Podem fer-ho!
Les propietats textuals. El text oral i el text escrit. El diàleg | Lectura | Les vocals. Vocals obertes i tancades | L’adjectiu: les formes. Els graus de l’adjectiu | Adjectius quantificables i formes comparatives | Un repertori genuí | Les llengües d’Europa | La funció poètica i els recursos literaris | Comenta el text | Taller literari | Què has après? | Posa’t a prova.

3. SOS! La Terra està en perill
Els tipus de textos | Explica’m un conte | Lectura | La síl·laba, els diftongs i els hiats | Els determinants | L’article | La utilització correcta de les paraules | Les llengües de l’estat espanyol | El gènere poètica | Comenta el text | Taller literari | Què has après? | Posa’t a prova.

4. El plaer de descobrir
El text periodístic. La notícia. L’objectivitat de les notícies | Ofici de periodista | Lectura | Les normes d’accentuació | Els pronoms personals. La col·locació dels pronoms febles | Els pronoms personals | La creació de paraules: la derivació | La variació lingüística | El gènere narratiu| Comenta el text | Taller literari | Què has après? | Posa’t a prova.

5. Tots a l’una
El text descriptiu. El retrat | Lectura | La dièresi | El verb. La conjugació verbal | Les variants d’una mateixa paraula | Els àmbits d’ús | La prosa poètica. La narrativa en vers | Comenta el text | Taller literari | Què has après? | Posa’t a prova.

6. Passa el temps
El text instructiu. Les normes d’un joc | Lectura | L’apostrofació i la contracció | Les formes del verb | Les formes verbals | Els sinònims i els antònims | Els registres de la llengua |El gènere dramàtic | Comenta el text | Taller literari | Què has après? | Posa’t a prova.

7. Que bo!
El text expositiu. La infografia | Lectura | Les grafies b/v. Les grafies p/b, t/d, c/g a final de paraula | Els adverbis i les locucions adverbials | Els minimitzadors i la negació | La creació de paraules: la composició | La consciència lingüística. La lleialtat lingüística | El teatre en vers. La representació teatral| Comenta el text | Taller literari | Què has après? | Posa’t a prova.

8. Parlar t’ajuda
El text dialogat. L’entrevista | Lectura | Les grafies de la s sorda. Les grafies de la s sonora | Les preposicions i les locucions preposicionals. Les conjuncions i les locucions conjuntives | Els usos de les preposicions i les postposicions | Els eufemismes i les paraules tabú | Els prejudicis lingüístics | El gènere assagístic | Comenta el text | Taller literari | Què has après? | Posa’t a prova.

9. Escrivim i creem
El text argumentatiu. L’anunci | Lectura | Les grafies g, j, x i els dígrafs tg, tj, tx i ig | El sintagma i l’oració Els tipus d’oració. Els complements del verb | Els verbs transitius i els verbs intransitius | Els neologismes | Els usos no discriminatoris del llenguatge. | La literatura i la tecnologia | Comenta el text | Taller literari | Què has après? | Posa’t a prova

Annexos
Valoració: 
Vots 3
Comentaris 0

Dades bàsiques:

ISBN:
9788466142519
Codi: A178500
Projecte:
Construïm
Núm de Pàgines:
256
Cataleg: 
text

Comentaris (0)

Afegeix un nou comentari