Llibres de text

Torna al llibre anterior

CRD Alumne. Matemàtiques aplicades a les ciències socials. 1 Batxillerat. Construïm

Llibre digital

Autors:

Alcaide Guindo, Fernando, Hernández Gómez, Joaquín, Moreno Warleta, María, Serrano Marugán, Esteban, Barbero González, Jesús Fernando, León, Manuel de, Soler Calvet, Núria, Sanz San Miguel, Luis

Il·lustracions:

Seguí i Nicolau, Bartomeu, Rocafort Huerta, Juan Antonio
El Projecte Construïm apropa les matemàtiques a la realitat de l’alumne, amb un tractament adequat per a cada modalitat.
Sinopsi: 
CONSTRUÏM A L'ÀREA DE MATEMÀTIQUES BATXILLERAT

AFAVORIM L’APRENENTATGE CONSTRUCTIVISTA I AUTÒNOM

Contextualitzant els continguts matemàtics i oferint exemples resolts per tal de fer significatiu l’aprenentatge. D’aquesta manera, els alumnes poden afrontar amb confiança l’àmplia col·lecció d’activitats proposades, adaptades als diferents nivells dels alumnes.
Proposem treballar els continguts més rellevants amb una gran nombre d’aplets amb GeoGebra.

T’AJUDEM A PREPARAR ELS ALUMNES
Per a l’accés a la universitat a través d’activitats de diferent tipologia.

APOSTEM PEL RIGOR CIENTÍFIC
Es desenvolupen els continguts amb rigor, però sense renunciar a presentar-los en contextos pròxims a l’experiència quotidiana de l’alumne.

CONSTRUÏM DIGITAL, UN ENTORN DE TREBALL PERSONAL
Integrem eines del món digital que enriquiran les teves classes. Posem les TIC al servei de les matemàtiques i diversifiquem els tipus d’activitats.
Índex: 
NOMBRES I ÀLGEBRA
1. Nombres reals
2. Matemàtica financera
3. Expressions algebraiques
4. Equacions i sistemes
5. Inequacions i sistemes

ANÀLISI
6. Funcions
7. Tipus de funcions
8. Límits i continuïtat
9. Introducció a la derivada

ESTADÍSTICA I PROBABILITAT
10. Estadística unidimensional
11. Estadística bidimensional
12. Combinatòria i probabilitat
13. Distribucions de probabilitat

ANNEXOS
Taules de les distribucions binomial i normal
Solucionari
Valoració: 

Vots 0

Comentaris 0

Dades bàsiques:

ISBN:
9788466142663
Codi: A178525
Cataleg: 
text

Comentaris (0)

Afegeix un nou comentari