Llibres de text

Torna al llibre anterior
Versió digital del llibre Música 5 Primària del Projecte Construïm, que inclou Entorn Personal de Treball amb recursos interactius i propostes didàctiques vinculades al treball dels continguts.
Sinopsi: 
El projecte CONSTRUÏM tracta la música com un fet vivencial i integrador a partir del qual, a banda d’aprendre’n el llenguatge, es desenvolupen les múltiples capacitats cognitives dels alumnes. Les cançons, les audicions, les danses i les creacions fetes pels alumnes estimulen les tres competències musicals: escoltar, interpretar i crear.
Índex: 
Repertori
Cançons, audicions i danses

Unitat 1 FEM MÚSICA TOT PICANT
Els instruments de percussió. La tònica i la dominant.
Els ritmes corxera - dues semicorxeres i dues semicorxeres - corxera

Unitat 2 QUI CANTA ELS SEUS MALS ESPANTA .
La veu. El bemoll i el sostingut. Notes agudes i greus. Línies addicionals.
El ritme silenci de corxera - dues semicorxeres

Unitat 3 TOQUEM TOTES LES TECLES
Els instruments de tecla. Cant a dues veus. Tonalitats majors

Unitat 4 ELECTRICITAT I MÚSICA
Els instruments electròfons. La família dels saxos.
Arpegis de tònica i de dominant. L’estil barroc

Unitat 5 ELS INSTRUMENTS DE LA COBLA
Els instruments de la cobla. La sardana. La viola de roda. L’acord de tònica

Unitat 6 ÉS FESTA MAJOR!
La música a les festes populars. El teatre musical. La gralla

Programació
Valoració: 

Vots 0

Comentaris 0

Cataleg: 
text

Comentaris (0)

Afegeix un nou comentari