Llibres de text

Torna al llibre anterior

Lengua castellana. 6 Primaria. Construïm

Llibre en paper

Autors:

Interlínea, SL, Armengol Ponce, Meritxell, Gómez Nicolau, Montserrat

Il·lustracions:

Llenas Serra, Anna, Hidalgo García, Bruno
Llibre de llengua castellana del Projecte Construïm, que tracta les competències des de múltiples vessants i ofereix recursos i entorn de treball digital per a alumnes i mestres.
Sinopsi: 
CONSTRUÏM és un nou projecte educatiu: GLOBAL Perquè recorre totes les etapes educatives i seqüencia els continguts de tots els cursos establint ponts des d’Infantil fins a l’ESO. PROXIMITAT Perquè és un projecte fet des de l’escolta activa i el diàleg constant amb l’escola, un projecte que comparteix, amb mestres, professors, alumnes i famílies, els reptes de l’educació davant les noves situacions socials. INNOVACIÓ Perquè acompanya en la introducció de metodologies innovadores a l’aula que reforcen l’enfocament competencial del projecte, i posa la tecnologia al servei de l’escola i de l’èxit educatiu. COMPROMÍS Perquè es materialitza en solucions, continguts, eines, recursos i serveis a mida i ofereix als centres un suport directe en qualsevol moment del curs escolar mantenint un contacte permanent per a la millora contínua dels nostres materials. Claus del Projecte CONSTRUÏM a Primària: COMPETÈNCIES BÀSIQUES Orienta cap a un aprenentatge eficaç fomentant la transversalitat dels continguts, la funcionalitat dels aprenentatges i l’autonomia de l’alumnat, a la vegada que els prepara per superar amb èxit les proves de competències al cicle mitjà i superior. INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES Introdueix els principis de la teoria de les intel·ligències múltiples al cicle inicial, posant-les en relació amb les competències bàsiques, com a estratègia per atendre la diversitat a l’aula i a través d’un seguit de recursos audiovisuals i interactius allotjats enl’entorn digital. TREBALL COOPERATIU Presenta propostes de treball amb tècniques cooperatives a totes les àrees de cicle mitjà i superior com a estratègia per atendre la diversitat a l’aula, fomentant així l’aprenentatge entre iguals. ENSENYAMENT PROTEGIT Incorpora les estratègies i tècniques de l’Ensenyament Protegit, que fan el contingut acadèmic comprensible, significatiu i interessant per als alumnes a través de la presentació de models, organitzadors gràfics, vocabulari clau… PROJECTE DIGITAL Presenta un entorn virtual d’aprenentatge amb noves funcionalitats que situa la guia didàctica digital com a eix central de l’activitat docent, en diàleg constant entre el material imprès i els recursos web.
Índex: 
Unidad 1 ¿CÓMO CONSEGUIRÍAS...? VIVIR UNA GRAN AVENTURA
La reseña de un libro. La oración. Los signos de puntuación. Las palabras polisémicas

Unidad 2 ¿CÓMO CONSEGUIRÍAS...? PONERTE EN LA PIEL DE OTRO
La biografía. El sintagma nominal. La acentuación. Los sinónimos

Unidad 3 ¿CÓMO CONSEGUIRÍAS...? ABRIRTE AL MUNDO
Tomar apuntes. El sintagma verbal. Diptongos e hiatos. Tecnicismos y neologismos

Proyecto trimestral 1 PADRINOS DE LECTURA

Unidad 4 ¿CÓMO CONSEGUIRÍAS...? LIMAR ASPEREZAS
Puntos de vista opuestos. El complemento del nombre. Acentuación. Los antónimos

Unidad 5 ¿CÓMO CONSEGUIRÍAS...? SALTAR DESDE LO MÁS ALTO
Explicar un experimento. Verbos copulativos y atributivos. La D y la Z. Derivación

Unidad 6 ¿CÓMO CONSEGUIRÍAS...? DAR FORMA A TU IMAGINACIÓN
El guion. El complemento directo. La B y la V. La precisión léxica

Proyecto trimestral 2 MERCADILLO DE LIBROS USADOS

Unidad 7 ¿CÓMO CONSEGUIRÍAS...? JUGAR CON LAS PALABRAS
El poema. El complemento indirecto. La H. Definición de palabras

Unidad 8 ¿CÓMO CONSEGUIRÍAS...? EXPLORAR LO DESCONOCIDO
El texto expositivo. El complemento circunstancial. La G y la J. Los préstamos lingüísticos

Unidad 9 ¿CÓMO CONSEGUIRÍAS...? CONOCER MEJOR LA MITOLOGÍA
Escribir sobre sentimientos. Preposiciones y conjunciones. La X y el grupo CC. Las siglas

Proyecto trimestral 3 CONCURSO TELEVISIVO

Programación
Valoració: 
Vots 1
Comentaris 0

Dades bàsiques:

ISBN:
9788466138192
Codi: 159540
Projecte:
Construïm
Núm de Pàgines:
160
Cataleg: 
text

Comentaris (0)

Afegeix un nou comentari