Llibres de text

Torna al llibre anterior

Literatura catalana Batxillerat. Història de la literatura+Teoria literària+Guies de lectura selectivitat

Llibre en paper

Autors:

Equip Editorial Cruïlla, Ferran Neira, Alícia, Bacardit Santamaria, Ramon

Il·lustracions:

Hénaff, Carole
Projecte que comprèn un estudi detallat del fet literari, l’anàlisi dels recursos que permeten la comprensió i la interpretació dels textos literaris, i la transferència d’aquests coneixements al comentari dels textos literaris de la selectivitat.
Sinopsi: 
El projecte LITERATURA CATALANA BATXILLERAT està format per:Estudia la literatura catalana emmarcada en el context de la tradició literària occidental. Des d’aquesta perspectiva la literatura catalana no es veu com una producció aïllada, sinó vinculada a la història i a la cultura europees. Per això es remarca la relació entre obres, autors, temes, recursos i idees, entre moviments artístics i literaris, entre història, cultura i literatura.


LITERATURA CATALANA. DE LA TEORIA A LA PRÀCTICA
Aprofundiment en l’estudi del discurs literari

Ofereix les claus per a l’estudi del discurs literari basat en la lectura d'obres o de fragments representatius. Inclou l’estudi i la pràctica de les tècniques expressives més significatives per llegir críticament, comprendre i comentar textos literaris, amb remissions a l’obra Història de la literatura catalana. Text i context.
GUIES DE LECTURA IMPRIMIBLES
Comentari literari de les obres de la selectivitat

Guies de lectura per a les obres prescrites pel Departament d’Educació per a les proves de selectivitat de les modalitats d'humanitats i ciències socials i d'arts, que, a partir de l’estudi dels llibres ajuden l’alumne a resoldre l’exercici d’interpretació d’un text literari.
Les lectures s'ofereixen a través de Cruïlla Connecta, amb actualitzacions descarregables per a les noves

Índex: 
LITERATURA CATALANA. DE LA TEORIA A LA PRÀCTICA 1 Gèneres literaris 2 Figures retòriques 3 Temes i tòpics literaris 4 Comentaris de textos literaris Índex de conceptes HISTÒRIA DE LA LITERATURA CATALANA. TEXT I CONTEXT 1 El món medieval 2 L’esclat dels segles XIV i XV 3 L’edat moderna 4 Romanticisme i realisme en la cultura occidental 5 La Renaixença 6 La cultura europea finisecular 7 El modernisme català 8 La cultura occidental entre 1900 i 1939 9 Noucentisme i avantguardes 10 La literatura catalana dels anys 20 i 30 11 La cultura occidental des de 1939 12 Literatura catalana de postguerra 13 La literatura catalana dels anys 60 14 La literatura catalana des de 1970 Apèndix CD LITERATURA CATALANA. GUIES DE LECTURA 2008-2010 ÀNGEL GUIMERÀ Maria Rosa VÍCTOR CATALÀ Solitud VICENT ANDRÉS ESTELLÉS Antologia poètica JOAN OLIVER Allò que tal vegada s’esdevingué MONTSERRAT ROIG Ramona, adéu MARIA-MERCÈ MARÇAL Bruixa de dol
Valoració: 

Vots 0

Comentaris 0

Dades bàsiques:

ISBN:
9788466122818
Codi: 122249
Núm de Pàgines:
369
Cataleg: 
text

Comentaris (0)

Afegeix un nou comentari