Llibres de text

Torna al llibre anterior

Llengua. 4 anys. Cric-Crac

Llibre en paper

Autors:

Vilarrasa, Mariona, Pérez Campos, Concepción

Il·lustracions:

Cabassa Cortés, Mariona, Villalba Hernández, Ana, Labari Ilundain, José Ángel
Cric-Crac és un projecte per crear un aprenentatge vivencial i significatiu que treballa la llengua a Educació Infantil a partir de la descoberta i l’aprenentatge actiu.
Sinopsi: 
CRIC-CRAC LLENGUA

El projecte Cric-Crac de Llengua proposa un treball actiu i manipulatiu que motiva l’interès de l’infant per la llengua a partir del reconeixement de la utilitat que té.
Els continguts s’organitzen en blocs de parlar i escoltar i de llegir i escriure. La seqüència de treball respecta les fases de la lectoescriptura i els diferents nivells dels infants.

• Motivació a través de la sorpresa:
La sorpresa. El projecte crea experiències significatives a partir de la sorpresa de l’infant.
Els personatges. Cada curs es basa en un personatge que és qui proposa les activitats als infants afavorint l’interès dels alumnes gràcies al vincle anímic que hi estableixen.
• Contacte amb la cultura escrita:
Es proposen pràctiques i situacions per generar un ambient lector i comunicatiu
a l’aula.
• Avaluació i reflexió sobre l’aprenentatge:
Per mitjà de l’observació i l’escolta.


MATERIALS DE L’ALUMNE
Quaderns trimestrals
Llibre L’alegria de llegir
Quadern d’autoavaluació

MATERIALS DEL MESTRE I PER A L’AULA
Guia del mestre
Recursos digitals
Llibre amb els contes dels personatges
Llibre L’alegria de llegir
Personatges per penjar
Índex: 
TRIMESTRE 1
Comprensió i expressió oral
• Seqüència temporal
• Descripció oral
• Memorització
Consciència fonològica i discriminació auditiva
• La rima
• Sons de la natura
• Paraules curtes i llargues
• El so [p]
Comprensió lectora i vocabulari
• Lectura col·lectiva de textos
• La tardor
• Paraules significatives
• El títol d’un conte
Expressió escrita
• Compleció d’una dita
• Solució d’una endevinalla
• Confecció d’una paraula
• Compleció d’un poema
Percepció visual
• Quatre diferències
• Igual que el model
• Lateralitat: dreta i esquerra
L’alegria de llegir Llibre de lectures
• Rodolí •Dita
• Endevinalla •Cançó •Dita
• Embarbussament • Poema

TRIMESTRE 2
Comprensió i expressió oral
• Personatges del conte
• Text instructiu
• Argument del conte
• Seqüència temporal
Consciència fonològica i discriminació auditiva
• Sons de vehicles
• La rima
• El so [t]
Comprensió lectora i vocabulari
• Lectura col·lectiva de textos
• L’endevinalla
• La llista
• Noms d’animals
Expressió escrita
• Compleció d’una frase
• Nom i cognom
• La nota
• Confecció de paraules
• Dictat de paraules
Percepció visual
• Sopa de lletres
• Puzle
• Quatre diferències
• Igual que el model
L’alegria de llegir Llibre de lectures
• Cançó • Rodolí
• Endevinalla •Dita
•Cantarella •Embarbussament
• Dita •Poema

TRIMESTRE 3
Comprensió i expressió oral
• Personatges del conte
• Seqüència temporal
• Memorització
Consciència fonològica i discriminació auditiva
• Sons finals
• Els sons [s] i [f]
• Sons inicials
Comprensió lectora i vocabulari
• Lectura col·lectiva de textos
• Text informatiu
• L’endevinalla
• Accions
• Noms de fruites
Expressió escrita
• Escriptura de paraules
• El títol
• La invitació
• Dictat de paraules
Percepció visual
• Lateralitat: dreta i esquerra
• Quatre diferències
• Igual que el model
L’alegria de llegir Llibre de lectures
• Cançó • Endevinalla
• Rodolí • Embarbussament
• Dita • Poema
Valoració: 

Vots 0

Comentaris 0

Dades bàsiques:

ISBN:
9788466142922
Codi: 178588
Projecte:
Cric-Crac
Núm de Pàgines:
168
Cataleg: 
text

Comentaris (0)

Afegeix un nou comentari