Llibres de text

Torna al llibre anterior

Llengua. 5 anys. Cric-Crac

Llibre en paper

Autors:

Rusiñol Soler, Ana, Duran Pi, Montserrat

Il·lustracions:

Villalba Hernández, Ana, Ben-Arab Canela, Màriam, Martí García, Carles, Miyashiro Higa, Laura
Cric-Crac és un projecte per crear un aprenentatge vivencial i significatiu que treballa la llengua a Educació Infantil a partir de la descoberta i l’aprenentatge actiu.
Sinopsi: 
CRIC-CRAC LLENGUA

El projecte Cric-Crac de Llengua proposa un treball actiu i manipulatiu que motiva l’interès de l’infant per la llengua a partir del reconeixement de la utilitat que té.
Els continguts s’organitzen en blocs de parlar i escoltar i de llegir i escriure. La seqüència de treball respecta les fases de la lectoescriptura i els diferents nivells dels infants.

• Motivació a través de la sorpresa:
La sorpresa. El projecte crea experiències significatives a partir de la sorpresa de l’infant.
Els personatges. Cada curs es basa en un personatge que és qui proposa les activitats als infants afavorint l’interès dels alumnes gràcies al vincle anímic que hi estableixen.
• Contacte amb la cultura escrita:
Es proposen pràctiques i situacions per generar un ambient lector i comunicatiu
a l’aula.
• Avaluació i reflexió sobre l’aprenentatge:
Per mitjà de l’observació i l’escolta.


MATERIALS DE L’ALUMNE
Quaderns trimestrals
Llibre L’alegria de llegir
Quadern d’autoavaluació

MATERIALS DEL MESTRE I PER A L’AULA
Guia del mestre
Recursos digitals
Llibre amb els contes dels personatges
Llibre L’alegria de llegir
Personatges per penjar
Índex: 
TRIMESTRE 1
Comprensió i expressió oral

• Elements del conte
• Seqüència temporal
Consciència fonològica i discriminació auditiva
• La rima
• El so [m]
Comprensió lectora i vocabulari
• Lectura col·lectiva de textos
• La frase
• Noms de vehicles
• Parts d’un ocell
Expressió escrita
• El formulari • Text narratiu
• Compleció d’una cantarella
• La carta • Dictat de paraules
Percepció visual
• Lateralitat: dreta, esquerra, dalt, baix
• Puzle
• Sis diferències
• Igual que el model
L’alegria de llegir Llibre de lectures
• Cançó
• Poema
• Endevinalla
•Cantarella
• Dita
• Cantarella

TRIMESTRE 2
Comprensió i expressió oral
• Final del conte
• Seqüència temporal
• Normes de joc • La descripció
Consciència fonològica i discriminació auditiva
• El so [n]
• Sons d’animals
• La rima
Comprensió lectora i vocabulari
• Lectura col·lectiva de textos
• Resolució d’una endevinalla
• Text informatiu
• Noms de flors • El diàleg
• La frase
Expressió escrita
• Sopa de lletres
• Puzle • Quatre diferències
• Igual que el model
Percepció visual
• Puzle
• Sis diferències
• Mots encreuats
• Igual que el model
L’alegria de llegir Llibre de lectures
• Endevinalla
• Embarbussament •Dita
• Cançó
• Poema
•Endevinalla

TRIMESTRE 3
Comprensió i expressió oral

• Personatges del conte
• Seqüència temporal
Consciència fonològica i discriminació auditiva
• Sons d’ocells
• El so [x]
Comprensió lectora i vocabulari
• Lectura col·lectiva de textos
• Els dies de la setmana
• Endevinalla • Text informatiu
• Paraules compostes • La frase
Expressió escrita
• Accions • Text descriptiu
• Dictat • Text narratiu
• Paraules i frases
Percepció visual
• Sis diferències
• Igual que el model
• Lateralitat: dreta, esquerra, dalt, baix
L’alegria de llegir Llibre de lectures
• Dita
•Cançó
• Embarbussament
•Dita
• Endevinalla
•Poema
Valoració: 

Vots 0

Comentaris 0

Dades bàsiques:

ISBN:
9788466142939
Codi: 178589
Projecte:
Cric-Crac Llengua
Núm de Pàgines:
186
Cataleg: 
text

Comentaris (0)

Afegeix un nou comentari