Llibres de text

Torna al llibre anterior

Llengua i literatura. 1 ESO. Clau Construïm

Llibre en paper

Autors:

Climent Blaco, Vicent, Bataller Gomar [Ferrán Bataller], Ferrán, Gregori, Miriam, Santacruz, Laura, Santacreu, Pura, Toda Bonet, Agnès, Canyelles Roca, Anna, Crespí Riutort, Isabel, Khouja Balada, Marta, Llop Naya, Ares, Paradís Pérez, Anna, Pineda Cirera, Anna, Salvà Puig, Sebastià, Serés Guillen, Dària, Bustos Prados, Juan, I més. Serveis Lingüístics i Editorials

Il·lustracions:

Allepuz Palau [Anuska Allepuz], Ana C., Serra Bonilla, Sebastiá
Llibre de llengua i literatura catalana amb un enfocament comunicatiu, del Projecte Construïm, que tracta les competències des de múltiples vessants i ofereix recursos i entorn de treball digital per a alumnes i mestres.
Sinopsi: 
CONSTRUÏM A L'ÀREA DE LLENGUA I LITERATURA

APOSTEM PER UN ENFOCAMENT COMUNICATIU
Aprendre a llegir els gèneres textuals de la societat actual és la clau del nostre projecte. Treballem la comprensió de textos impresos, orals i digitals.
Completem l’aprenentatge amb la producció oral i escrita en tallers de comunicació per estimular la creativitat i afavorir així la contextualització dels coneixements en situacions comunicatives quotidianes.

PROPOSEM L’ÚS REFLEXIU I LÚDIC DE LA LLENGUA EN DIFERENTS CONTEXTOS
A fi de construir una formació gramatical sòlida, incloem activitats resoltes pas a pas i diversos recursos audiovisuals.
El projecte inclou un apartat específic de gramàtica comparada: un enfocament innovador de l’ensenyament gramatical a partir de la comparació amb altres llengües.

DESCOBRIM LA LITERATURA A PARTIR DELS TEXTOS
Una completa proposta de textos i recursos per conèixer la literatura, despertar l’interès per la lectura i descobrir la pervivència de temes i personatges al llarg de la història.

CONSTRUÏM DIGITAL, UN ENTORN DE TREBALL PERSONAL
Integrem eines del món digital que enriquiran les teves classes. Posem les TIC al servei de l’animació a la lectura i de la comprensió i l’avaluació de continguts i procediments clau.
Índex: 
1. El primer dia
La comunicació i els seus elements | Narrem experiències | Lectura | Les lletres i l’alfabet | Les classes de paraules. El substantiu. Els tipus de substantiu | El gènere gramatical | L’estructura de la paraula: arrel i morfema. La cerca lèxica | La sociolingüística. La societat del català| La literatura: l’art de la paraula | Comenta el text | Taller literari | Què has après? | Posa’t a prova.

2. Podem fer-ho!
Les propietats textuals. El text oral i el text escrit. El diàleg | Lectura | Les vocals. Vocals obertes i tancades | L’adjectiu: les formes. Els graus de l’adjectiu | Adjectius quantificables i formes comparatives | Un repertori genuí | Les llengües d’Europa | La funció poètica i els recursos literaris | Comenta el text | Taller literari | Què has après? | Posa’t a prova.

3. SOS! La Terra està en perill
Els tipus de textos | Explica’m un conte | Lectura | La síl·laba, els diftongs i els hiats | Els determinants | L’article | La utilització correcta de les paraules | Les llengües de l’estat espanyol | El gènere poètica | Comenta el text | Taller literari | Què has après? | Posa’t a prova.

4. El plaer de descobrir
El text periodístic. La notícia. L’objectivitat de les notícies | Ofici de periodista | Lectura | Les normes d’accentuació | Els pronoms personals. La col·locació dels pronoms febles | Els pronoms personals | La creació de paraules: la derivació | La variació lingüística | El gènere narratiu| Comenta el text | Taller literari | Què has après? | Posa’t a prova.

5. Tots a l’una
El text descriptiu. El retrat | Lectura | La dièresi | El verb. La conjugació verbal | Les variants d’una mateixa paraula | Els àmbits d’ús | La prosa poètica. La narrativa en vers | Comenta el text | Taller literari | Què has après? | Posa’t a prova.

6. Passa el temps
El text instructiu. Les normes d’un joc | Lectura | L’apostrofació i la contracció | Les formes del verb | Les formes verbals | Els sinònims i els antònims | Els registres de la llengua |El gènere dramàtic | Comenta el text | Taller literari | Què has après? | Posa’t a prova.

7. Que bo!
El text expositiu. La infografia | Lectura | Les grafies b/v. Les grafies p/b, t/d, c/g a final de paraula | Els adverbis i les locucions adverbials | Els minimitzadors i la negació | La creació de paraules: la composició | La consciència lingüística. La lleialtat lingüística | El teatre en vers. La representació teatral| Comenta el text | Taller literari | Què has après? | Posa’t a prova.

8. Parlar t’ajuda
El text dialogat. L’entrevista | Lectura | Les grafies de la s sorda. Les grafies de la s sonora | Les preposicions i les locucions preposicionals. Les conjuncions i les locucions conjuntives | Els usos de les preposicions i les postposicions | Els eufemismes i les paraules tabú | Els prejudicis lingüístics | El gènere assagístic | Comenta el text | Taller literari | Què has après? | Posa’t a prova.

9. Escrivim i creem
El text argumentatiu. L’anunci | Lectura | Les grafies g, j, x i els dígrafs tg, tj, tx i ig | El sintagma i l’oració Els tipus d’oració. Els complements del verb | Els verbs transitius i els verbs intransitius | Els neologismes | Els usos no discriminatoris del llenguatge. | La literatura i la tecnologia | Comenta el text | Taller literari | Què has après? | Posa’t a prova

Annexos
Valoració: 

Vots 0

Comentaris 0

Dades bàsiques:

ISBN:
9788466142342
Codi: 178500
Projecte:
Construïm
Núm de Pàgines:
256
Cataleg: 
text

Comentaris (0)

Afegeix un nou comentari