Llibres de text

Torna al llibre anterior

Llengua i literatura. 3 ESO. Clau Construïm

Llibre en paper

Autors:

Bataller Gomar [Ferrán Bataller], Ferrán, Canyelles Roca, Anna, Toda Bonet, Agnès, Pineda Cirera, Anna, Paradís Pérez, Anna, Llop Naya, Ares, Serés Guillen, Dària, Crespí Riutort, Isabel, Salvà Puig, Sebastià, Bustos Prados, Juan, Soler Soriano, Begonya, Greus, Àlan, Ribes, Josép Lluis, Valls, Vicent, Quintana Sanfeliu, Oriol, Prat Cano, Laura, Castro López, Bernat

Il·lustracions:

Collado Jimenez, Francisco, Pulido Flores, Sonia
Llibre de llengua i literatura catalana amb un enfocament comunicatiu, del Projecte Construïm, que tracta les competències des de múltiples vessants i ofereix recursos i entorn de treball digital per a alumnes i mestres.
Sinopsi: 
CONSTRUÏM A L'ÀREA DE LLENGUA I LITERATURA

APOSTEM PER UN ENFOCAMENT COMUNICATIU
Aprendre a llegir els gèneres textuals de la societat actual és la clau del nostre projecte. Treballem la comprensió de textos impresos, orals i digitals.
Completem l’aprenentatge amb la producció oral i escrita en tallers de comunicació per estimular la creativitat i afavorir així la contextualització dels coneixements en situacions comunicatives quotidianes.

PROPOSEM L’ÚS REFLEXIU I LÚDIC DE LA LLENGUA EN DIFERENTS CONTEXTOS
A fi de construir una formació gramatical sòlida, incloem activitats resoltes pas a pas i diversos recursos audiovisuals.
El projecte inclou un apartat específic de gramàtica comparada: un enfocament innovador de l’ensenyament gramatical a partir de la comparació amb altres llengües.

DESCOBRIM LA LITERATURA A PARTIR DELS TEXTOS
Una completa proposta de textos i recursos per conèixer la literatura, despertar l’interès per la lectura i descobrir la pervivència de temes i personatges al llarg de la història.

CONSTRUÏM DIGITAL, UN ENTORN DE TREBALL PERSONAL
Integrem eines del món digital que enriquiran les teves classes. Posem les TIC al servei de
l’animació a la lectura i de la comprensió i l’avaluació de continguts i procediments clau.
Índex: 
U1. Cada llibre, un món
El text narratiu | Taller de comunicació | Lectura | Els sons i les grafies. Els diftongs i els hiats | Les classes de paraules | El substantiu i l’adjectiu | Les estratègies digitals de cerca lèxica | L’origen de la llengua | Què has après? | Posa’t a prova

U2. Creem i vivim
El text poètic | Taller de comunicació | Lectura | L’accentuació i la dièresi | Els determinants. Els pronoms personals| Els pronoms febles |La derivació | De la llengua medieval als nostres dies | Què has après? | Posa’t a prova

U3. Estimat planeta
El text teatral | Taller de comunicació | Lectura | L’apòstrof. La contracció | Les preposicions i els adverbis| La doble negació|La composició | Les llengües i la sociolingüística | Què has après? | Posa’t a prova

Entrena’t 1: Concurs literari

U4. Llaços d’amistat
El text periodístic | Taller de comunicació | Lectura | Les grafies p/b, t/d i c/g en posició final. Les grafies b i v | El verb: els morfemes verbals. Les conjuncions verbals | Les formes perifràstiques |Els sinònims i els antònims |Llengües en contacte | Què has après? | Posa’t a prova

U5. La mesura de la ciència
El reportatge. La crònica | Taller de comunicació | Lectura | Les grafies de la s sonora i la s sorda | Les formes no personals del verb | El participi i l’infinitiu |Els camps semàntics i les famílies lèxiques |El bilingüisme i la diglòssia| Què has après? | Posa’t a prova

U6. Treballar és un dret
El text argumentatiu | Taller de comunicació | Lectura | Les grafies g, j, tg i tj | Les parts de l’oració. Els tipus d’oració | L’oració |Les locucions, les frases fetes i els refranys | El conflicte lingüístic i la normalització lingüística| Què has après? | Posa’t a prova

Entrena’t 2: El valor del coneixement lliure

U7. Intercanvis
L’entrevista | Taller de comunicació | Lectura | Les grafies x, ix, tx i ig | Els complements i la substitució pronominal | Els pronoms febles | Les abreviacions: les abreviatures, les sigles, els acrònims i els símbols|Les varietats de la llengua| Què has après? | Posa’t a prova

U8. Consumidors responsables
El text expositiu | Taller de comunicació | Lectura | Les consonants laterals. Les consonants nasals | L’oració composta: la coordinació i la juxtaposició | Les conjuncions copulatives i disjuntives |El significat i el sentit | La variació diatòpica o geogràfica | Què has après? | Posa’t a prova

U9. Iguals en la diversitat
El text cientificotècnic | Taller de comunicació | Lectura | Els signes de puntuació | L’oració composta: la subordinació | Els nexes subordinats bàsics | Els neologismes | Les variacions d’ús. Els registres| Què has après? | Posa’t a prova

Entrena’t 3: La ciència des de casa

Literatura. Del Renaixement a la Il·lustració

1. Segle XVI: el Renaixement
2. Segle XVII: el Barroc
3. Segle XVIII: la Il·lustració


Annexos
Valoració: 

Vots 0

Comentaris 0

Dades bàsiques:

ISBN:
9788466142366
Codi: 178502
Projecte:
Construïm
Núm de Pàgines:
256
Cataleg: 
text

Comentaris (0)

Afegeix un nou comentari