Llibres de text

Torna al llibre anterior

Matemàtiques. 5 Primària. Activa't

Llibre en paper

Autors:

Garín Muñoz, Mercedes, Bernabeu Ruiz, Javier, Bellido, Aurora, Pérez Francisco, María Nila, Morales, Francisco, Vidal González, José Manuel, Armas, Zoraida de, González Sánchez, Yolanda, Macías Gil, Cristóbal, Peña Romano, Miriam, Medina Magdaleno, Gabriel, Equip d'Ediciones SM

Il·lustracions:

Andrada Guerrero, Javier, Navarro Arenas, David, Rocafort Huerta, Juan Antonio, Pérez- Medel Sáinz, Diego, Zaplana Ruiz , Ricard
Matemàtiques Activa’t, adaptat als àmbits i dimensions, promou l’aprenentatge des de la motivació i el descobriment, facilita la comprensió de la matèria i n’afavoreix l’aplicació.
Sinopsi: 
LES CLAUS D’ACTIVA’T:
EL projecte ACTIVA’T, treballa les competències bàsiques pròpies dels àmbits segons les dimensions, seguint les orientacions del Departament d’Educació.

MÉS COMPRENSIÓ REAL
Perquè els alumnes comprenguin millor i tots se sentin motivats i capaços:
ACCÉS MÉS FÀCIL: Lectura més fàcil, continguts més sintètics i visuals…
BASTIDES DE SUPORT: Perquè el professorat pugui ajudar els alumnes en els continguts o processos més complexos pas a pas.
APRENENTATGE EXPERIENCIAL I MANIPULATIU: Experiències manipulatives àmplies i motivadores.
RESOLUCIÓ DE PROBLEMES: Perquè els alumnes desenvolupin estratègies per resoldre tot tipus de problemes.
HABILITATS COMUNICATIVES: Tot el treball a l’aula tindrà present el valor de la comunicació i la seva importància en l’aprenentatge.
COMPRENSIÓ LECTORA: Per treballar les destreses de la competència lectora des de l’àrea de matemàtiques de forma pautada i progressiva.

MÉS INNOVACIÓ AMB SENTIT
Per atendre la diversitat dels alumnes per mitjà de suports metodològics contrastats:
APRENENTATGE COOPERATIUCooperem’: Un plantejament senzill i infal·lible transversal al llarg de tot el projecte perquè, treballant plegats, els alumnes aprenguin a treballar sols.
APRENDRE A PENSARMediadors de pensament’: Un programa d’estratègies de pensament perquè els teus alumnes es converteixin en persones crítiques, reflexives i responsables.

MÉS TRANSFERÈNCIA DE L’APRENENTATGE
Perquè els alumnes tinguin una experiència real d’aprenentatge s’ofereixen propostes específiques amb les quals podran aplicar el que han après en el dia a dia. Un treball per fases que s’inicia amb l’activació i, després d’entendre el que aprenem experimentant, verbalitzant… finalitza en la transferència:
Ens activem – Comprenem – Apliquem – Comprovem el que hem après

MÉS INTERCONNEXIÓ: MÉS DIGITAL
Mitjançant l’entorn d’aprenentatge del projecte Activa’t es poden personalitzar encara més les classes i donar a cada alumne el que necessita. Un espai ric en recursos i activitats gamificades molt motivador.

GRAN QUANTITAT D’EINES I RECURSOS, tant en paper com a l’entorn digital, que ajuden a preparar les classes i avaluar els alumnes:
• Guia del mestre trimestral..
• Programes COPER i Fer per comprendre amb les indicacions necessàries per treballar a classe les sessions de resolució de problemes i les activitats manipulatives.
• Avaluació.

I més a l’entorn digital:
• Projecte: enfocament, comprensió lectora, tutorials…
• Legislació: Programacions, concrecions.
• Preparació de les classes: Començament de curs, índexs de continguts, guia didàctica.
• Suport a la diversitat: Fitxes pas a pas, de continguts bàsics, d’aprofundiment, de comprensió lectora…
• Eines per avaluar: Fitxes per repassar i comprovar allò que s’ha après (per unitat, trimestral, final), proves i registres d’avaluació segons les dimensions, rúbriques de comprensió, expressió, etc.
Índex: 
1. Nombres naturals
2. Múltiples i divisors
3. Fraccions
4. Operacions amb fraccions
5. Decimals i diners
6. Operacions amb decimals
7. Unitats de mesura
8. Estadística i probabilitat
9. Rectes i angles
10. Operacions amb angles. Temps
11. Figures planes
12. Cossos geomètrics
Valoració: 

Vots 0

Comentaris 0

Dades bàsiques:

ISBN:
9788466145855
Codi: 191822
Núm de Pàgines:
236
Cataleg: 
text

Comentaris (0)

Afegeix un nou comentari