Llibres de text

Torna al llibre anterior

Ortografía castellana 13. Primària

Llibre en paper

Autors:

Giner, Tomás

Il·lustracions:

Laperla, Artur
Quadern d’exercicis per practicar i repassar les normes d’ortografia.
Sinopsi: 
Quaderns d’exercicis per practicar i repassar les normes d’ortografia.

» Sis quaderns, tres per a cada curs del cicle superior.
» Quadre resum dels continguts clau.
» Solucionari per al mestre/a i quaderns projectables descarregables a cruïllaconnecta.cat
Índex: 
CONTINGUT DELS QUADERNS

CICLE INICIAL
Cuaderno 1 El alfabeto. Grafías: y / ñ / ch.
Cuaderno 2 Grafías: c-z / g-j / g-gu. Vocabulario.
Cuaderno 3 Grafías: y-ll / c-z / c-cq / r-rr. Signos de interrogación y exclamación. Vocabulario.
Cuaderno 4 Ordenación alfabética. Grafías: c-z / g-j / g-gu / h. diminutivos y aumentativos. Vocabulario.
Cuaderno 5 Grafías: ll / ñ / c-z / c-qu-k / g-gu-gü. Sinónimos y antónimos. Vocabulario.
Cuaderno 6 Grafías: y-ll / c-z / c-qu / b-v. Signos de interrogación y exclamación. Polisemia. Vocabulario.
CICLO MEDIO
Cuaderno 7 Grafías c-qu / c-z /g-j / g-gu. El guión y el punto.
Cuaderno 8 Grafías y-ll / r-rr. Acentuación. Interrogación. Exclamación.
Cuaderno 9 Grafías b, bl, br / mp, mb / v / h.
Cuaderno 10 El punto y la coma. Grafías g-j / b-v / ll-y.
Cuaderno 11 Los diptongos. Acentuación. Grafías b-v.
Cuaderno 12 La acentuación. Palabras homófonas: b-v / ll-y / h. Palabras con h y sin h.
CICLO SUPERIOR
Cuaderno 13 La sílaba tónica y átona. Reglas generales de acentuación. Diptongos (triptongos) e hiatos. Acentuación de diptongos e hiatos.
Cuaderno 14 Grafías b - v. Palabras homófonas con b – v. Grafías ll – y. Palabras homófonas con ll – y. Grafías g – j. Grafías c – cc.
Cuaderno 15 Grafía h. Palabras homófonas con h y sin h. Grafías s – x. Palabras homófonas con s –x. Puntuación. Interrogación y exclamación.
Cuaderno 16 Reglas generales de acentuación. Monosílabos. Interrogación y exclamación. Reglas ortográficas: ll – y / g – j.
Cuaderno 17 Reglas ortográficas de la b. Reglas ortográficas de la v. Reglas ortográficas de la h.
Cuaderno 18 Palabras con b – v. Palabras con h. Familias de palabras con g y j. Puntuación.
Valoració: 

Vots 0

Comentaris 0

Dades bàsiques:

ISBN:
9788466133111
Codi: 143497
Projecte:
Ortografia
Núm de Pàgines:
24
Cataleg: 
text

Comentaris (0)

Afegeix un nou comentari