La proposta Edu​camosEducamos és un ecosistema integral per a l'educació amb solucions que permenten la gestió eficient de tots els processos que tenen lloc en el dia a dia d’una escola: l'aprenentatge, la comunicació i la gestió.

Educamos es va posar en marxa l'any 2010. El projecte va nàixer amb la vocació d’ajudar a els centres educatius a integrar les TIC i assolir l’excel·lència educativa. Per a aconseguir-ho, compta amb una solució tecnològica dissenyada per donar resposta a totes les necessitats d’un centre escolar de forma global i integradora.

La implantació d’Educamos pretén optimitzar i afavorir tots els processos que condueixen a una gestió eficient, una comunicació enriquidora entre tots els membres de la comunitat educativa (professors, alumnes i pares) i un model d’aprenentatge personalitzat i innovador.

Actualment, Educamos ofereix diferents funcionalitats:

Gestió

• Gestió dels processos d’avaluació i secretaria.

• Gestió econòmica i comptable.

• Gestió dels horaris de classe.

• Gestió institucional d’una xarxa de centres.

Comunicacions

• Comunicacions avançades família - escola.

• Publicació del portal web del centre.

• Intranet per a professors.

• Enviament de SMS.

• Correu electrònic corporatiu.

Aprenentatge

• Entorn virtual d’aprenentatge i escriptori virtual per a professors i alumnes, basat en Moodle.

• Facilitat per organitzar i dinamitzar l’aula: creació de cursos, canvis d’alumnes, sincrontintzació d’avaluacions

• Continguts específics, compatibilitat amb els llibres digitals, connexió amb el catàleg editorial de Cruïlla i SM, activació de les llicències dels llibres digitals en bloc amb el servei de Motxilla Digital.

Totes aquestes funcionalitats, fan d'Educamos un ecosistema de serveis que dona resposta als diferents tipus de necessitats, ritmes i projectes dels centres educatius, i ja sigui una escola petita o una institució o xarxa de centres. A més, el procés d'implantació i posada en marxa, i l'ús d'Educamos compta sempre amb l'ajuda d’un assessor.

La solució Educamos va ser premiada per Microsoft Espanya com a millor aplicació de l’any en el marc de la conferència Partner Forum el 2014.