Els nostres projectes acompanyen les aules des de l'escola bressol fins a les portes de la Universitat. Coneix-los etapa a etapa. Per a més informació pots consultar el catàleg de publicacions escolars.

DESTAQUEM NOVETATS 2019

Primària. Projecte Activa't

Et presentem Activa't, un projecte de Primària que et dona MÉS: més comprensió real, més innovació amb sentit, més interconnexió digital i més transferència de l'aprenentatge. Descobreix-lo per a l'àrea de matemàtiques.

Anar al web

 

Primària. Projecte Casa nostra

Un projecte de Religió per a Educació Primària que aconsegueix sensibilitzar els alumnes per CUIDAR les persones i la natura, convertint-lo en el fil pedagògic del contingut curricular. Assumint el “repte ecològic” del papa Francesc de cuidar la nostra casa comuna.

Anar al web

 

ESO. Nous quaderns Dimensiona de Construïm

Nous quaderns per treballar i avaluar segons les dimensions i els àmbits a l’ESO. Una resposta rigorosa, pràctica i eficaç a l'aprenentatge orientat al desenvolupament competencial.

Anar al web

 

Batxillerat Llengua catalana i literatura

El projecte de Batxillerat de Cruïlla per a l’àrea de Llengua catalana i literatura es renova! Fem una aproximació al treball científic de la llengua, amb un plantejament competencial, propostes de producció de textos, diversificació d'activitats i actualitzat amb les indicacions de la GIEC i proposem un treball de la literatura que parteix del text per analitzar el context anant més enllà. Un sol llibre que gira per a llengua i literatura.

Anar al web

CONSULTA MÉS PROJECTES

Infantil

Cric-Crac

Cric-Crac és el nou projecte d'Editorial Cruïlla per treballar les àrees de matemàtiques i llengua a Educació Infantil a partir de la descoberta i l'aprenentatge actiu de l'infant. El projecte proposa treballar a partir d'una combinació de materials per a l'alumne, el mestre i l'aula a més dels continguts digitals que s'allotgen en un Entorn Virtual d'Aprenentatge per als mestres i també per a les famílies.

Anar al web

Explora

Explora és una proposta molt flexible per treballar per projectes a Educació Infantil. Explora s'adapta a les teves necessitats i , alhora, t'ofereix suggeriments clars i organitzats perquè duguis a terme els projectes amb èxit. Els projectes es treballen a partir de 3 fases ben estructurades: Fase 1. Comencem - Fase 2. Descobrim - Fase 3. Ho aconseguim! 
Amb Explora, els infants participen activament en el procés d'aprenentatge i comencen a aprendre com organitzar-se i a planificar la feina mentre assoleixen els continguts propis de l'etapa, les capacitats i les detreses i les eines per ser més competents, tot a partir del joc, l'experimentació, la planificació i la comunicació.

Anar al web

Projecte Rialles

Rialles és un projecte d'Educació Infantil de Cruïlla que té com a eix principal l'educació de les emocions i que els infants aprenguin a regular-les, així com el pensament logicomatemàtic, l'aprenentatge de la llengua,el treball en grup o les estratègies de pensament.

Anar al web

Música

El mètode de Música per a Educació Infantil es basa en la vivència de la música com a forma d'adquirir les capacitats musicals, en l’experimentació de sensacions i emocions amb el propi cos i en el desenvolupament de la intel•ligència musical a partir de l’experiència, la imitació i el joc. Treballa d’una manera especial la creativitat i l’expressió musical i corporal per mitjà del ritme i la melodia i afavoreix l’experimentació amb els instruments i el so.
El mètode té continuïtat amb els materials de Cruïlla per a l'àrea de música a Primària.

Llegir més

Quaderns Pam i Pipa

Col·lecció de quaderns que cobreix tots els continguts curriculars de l’àrea de matemàtiques a Educació Infantil. La col·lecció està formada per 27 quaderns trimestrals (3 per curs) organitzats en 3 blocs combinables (Raonament, Problemes i Descoberta), pensats per comprendre el món fent èmfasi a la matemàtica i treballant capacitats i estratègies de raonament. Cada quadern compta amb una guia didàctica que, seguint el mètode globalitzat Coloraines, aplica la teoria de les intel·ligències múltiples incloent propostes per treballar les matemàtiques des dels diferents tipus d'intel·ligència.

Llegir més

Quaderns Tren de paraules

Col·lecció de quaderns que cobreix tots els continguts curriculars de l’àrea de llengua a Educació Infantil. La col·lecció està formada per 6 quaderns, 1 per curs, organitzats en tres blocs combinables: Mirem contes, per al treball del grafisme, la percepció i l'expressió; Parlem i escoltem per treballar la consciència fonològica; Llegim i escrivim per a l’aprenentatge de la lectura i l'escriptura. Els quaderns inclouen continguts interactius i digitals per a la PDI als quals es pot accedir des del web Cruïlla Connecta.

Llegir més

Quaderns Pont

Col·lecció de 4 quaderns adreçada a nens i nenes de P5 o de 1r de Primària orientada al treball sistemàtic d'aprenentatges bàsics perquè els infants consolidin les bases que els facilitaran els posteriors aprenentatges. Cada quadern tracta un aspecte concret, de llengua, lectoescriptura i matemàtiques i s’acompanyen de continguts interactius i digitals per a la PDI als quals es pot accedir des del web Cruïlla Connecta.

Llegir més

Primària

Projecte Construïm

Construïm és un projecte educatiu fet des de l'escolta activa i el diàleg amb l'escola, amb un enfocament competencial en tota l'etapa, amb diferents estratègies i mètodes d'atenció a la diversitat i una sòlida proposta digital. A partir de múltiples peces, el projecte permet combinar materials, usos i propostes pedagògiques per construir un projecte a la mida de qualsevol aula de Primària i, sobretot, a mida de qualsevol dels seus alumnes. El projecte inclou una versió digital avançada integrada en un entorn personal de treball per als mestres i els alumnes.

Anar al web

Senders

Senders és la nova proposta d’Aprentatge basat en projectes de Cruïlla per a Primària, que neix de l’experiència i la pràctica en centres. Proposa aprendre reflexionant per tal d’assolir objectius que, amb l’aprenentatge tradicional, no serien possibles. És una proposta que creix i es desenvolupa amb tu, d’una manera flexible i adaptant-se al camí que has decidit recórrer a la teva aula.

Llegir més

Pensa Infinit

Per què Singapur lidera el ranking en les proves internacionals de matemàtiques? Podem importar a les escoles alguns dels seus mètodes? La resposta és que sí i t'hi ajudem amb un projecte amb què tindràs acompanyament i formació per canviar la manera d'ensenyar les matemàtiques a classe.

Llegir més

Click on CLIL!

Els Quaderns CLICK ON CLIL! són unitats de la matèria de Coneixement medi traduïdes i adaptades a l'anglès i basats en la metodologia AICLE/CLIL per impartir els continguts de ciències en llengua anglesa, de manera flexible i adaptable a la realitat de cada centre. Es poden adquirir en modalitat d’impressió sota demanda a través del Canal de vendes de Print Makers i també es presenten en format Pdf descarregables per a usuaris dels llibres de Coneixement del medi en català.

Vés al canal de vendes de Print Makers i encarrega'ls.

Llegir més

Projecte Nou Kairé

El projecte Nou Kairé és un projecte de religió catòlica de 1r a 6è d'Educació Primària adaptat al nou currículum de religió catòlica 2014. El projecte Nou Kairé fa de l'educació emocional l'eix de cada una de les unitats, està fonamentat en la teoria de les intel·ligències múltiples i en l'aprenentatge experiencial i cooperatiu.

Llegir més

ESO

Projecte Construïm

El projecte Construïm per a Secundària proposa que l'alumne sigui l'eix principal de l'aprenentatge, basant-se en tres principis: la reflexió, l'autonomia i la versalitilitat. Mentre l'alumne és protagonista de l'aprenentatge, el professor n'és el guia. Per això el projecte proposa fórmules i plantejaments pensats per ajudar el professorat a orientar els alumnes en el procés d'aprendre. El projecte es compon de dos elements: el llibre de l'alumne en paper i un nou Entorn Virtual d'Aprenentatge per al professor i els alumnes el qual inclou el llibre digital, continguts i recursos digitals a més de diverses funcionalitats per gestionar les classes i atendre la diversitat. Els dos elements permeten fer un ús combinat del suport digital i el paper o bé optar únicament pel material digital.

Anar al web

Religió catòlica. Projecte Àgora

L'àgora era la plaça pública de les ciutats gregues: constituïa un punt de trobada on els ciutadans es reunien per discutir els assumptes que els preocupaven. El Projecte Àgora de Cruïlla porta la religió a la plaça pública per a construir un coneixement que sempre es troba en diàleg amb els interessos vitals dels alumnes i els reptes de la cultura en què ens trobem immersos.

Llegir més

Materials de suport i reforç: Destreses bàsiques i Sèrie Bàsica

Col·leccions de quaderns de llengua (Destreses Bàsiques) i matemàtiques (Sèrie Bàsica) per treballar les competències bàsiques i reforçar continguts durant l’any o bé a l’estiu. Edicions renovades el 2014, amb solucionaris per al professor descarregables al web Cruïlla Connecta.

Llegir més

Batxillerat

Lengua castellana y literatura

El objetivo del proyecto de Lengua castellana y literatura para Bachillerato es, por una parte, que el alumnado adquiera los conocimientos necesarios para superar las pruebas finales de etapa y, por otra, ayudarles a pensar, a reflexionar y a comprender todos estos conocimientos. Asimismo, el proyecto propone el trabajo a partir de textos como eje fundamental en la adquisición de las competencias curriculares, y con la vista puesta en el uso real de la lengua, apuesta por un enfoque comunicativo e incluye propuestas de expresión escrita y oral en cada unidad.

Anar al web

Matemàtiques

El projecte de Matemàtiques i Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials per a Batxillerat t'ajuda a preparar els nois i noies per a l’accés a la universitat a través d'una àmplia col·lecció d'activitats de diferent tipologia i adaptades a diversos nivells. Els continguts matemàtics es presenten contextualitzats oferint exemples resolts per tal de fer significatiu l'aprenentatge.

Anar al web

Llengua catalana i literatura

Nova edició dels llibres de llengua catalana i literatura de Batxillerat per agilitar les classes i optimitzar el temps, donada la reducció d'hores assignades a la matèria, i adaptar continguts al nou model de proves de selectivitat encetat el 2010. Els llibres inclouen diversos recursos com lectures prescriptives i models d'examen de selectivitat a més de la «guia digital» del llibre que permet projectar el llibre i nombrosos cotinguts a la PDI: mapes conceptuals, esquemes, activitats de síntesi... .

Llegir més

Religió

Un projecte que relaciona l'assignatura de Religió Catòlica amb la resta de matèries que l'alumne està estudiant al mateix temps, com Filosofia o Història.

Llegir més

Pla lector

Educació Infantil

Recursos i propostes de lectura per Educació Infantil

Et proposem idees perquè els més petits gaudeixin de la lectura tant a l'aula com en família. Descobreix recursos com El Llibre del Mes, El Bagul de Llibres, Col·leccions per aprendre a llegir, els plans lectors dels projectes Cric-Crac i Rialles... 

Llegir més

Educació Primària

Recursos i propostes de lectura per Educació Primària

Et presentem una selecció de propostes perquè els nens i nenes gaudeixin llegint i, a més, construeixin les bases de futurs bons lectors. Consulta els títols de la col·lecció 50 Vaixells, el Pla Lector Construïm, el Programa Èxit Lector, la col·lecció Tots Som Protagonistes...

Llegir més

Educació Secundària

Recursos i propostes de lectura per Educació Secundària

Et suggerim títols de literatura juvenil perquè els nois i noies continuïn amb l'hàbit lector mentre gaudeixen de la lectura. Coneix propostes com Fem un Booktrailer, la renovada col·lecció Gran Angular, el Pla Lector Construïm, El Llibre del Mes, la col·lecció Tots Som Protagonistes...

Llegir més